Archive for the Media Category

Niechciane wiadomości elektroniczne

Spam to niechciane i nikomu niepotrzebne do niczego nie przydatne wiadomości na naszej poczcie elektronicznej. Spamu możemy doświadczyć też na komunikatorach internetowych. Bardzo często choć nie zawsze spam wysyłany jest w sposób masowy. Cała istota spamu polega na tym że niechciane wiadomości są rozsyłane do ogromnej rzeszy osób. Żeby wiadomość miała znamiona spamu musi ona spełniać trzy warunki jednocześnie. Pierwszy warunek to treść w wiadomościach spam zawsze jest niezależna od tożsamości danego odbiorcy. Drugi warunek to brak wcześniejszej zgody od odbiory wiadomości na otrzymanie wiadomości. Trzecim warunkiem jest to, że treść wiadomości daje podstawę do przypuszczeń, że nadawca wiadomości na skutek jej wysłania mógłby odnieść zyski nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy. Sam Spam jako zjawisko istniał w sieci od samych początków jej powstania. Spam jest szkodliwy ponieważ powoduje zatykanie się łączy internetowych, samo przetworzenie spamu zajmuje dużo czasu serwerom i spowalnia w ten sposób ich działanie. Spam powoduje również że tracimy czas już przez samo usuwanie niechcianych wiadomości. Spam utrudnia czytanie poczty i może spowodować że nie zauważymy ważnej dla nas informacji na poczcie. Spam naraża operatorów internetowych a także użytkowników internetu na dodatkowe koszty związane z przeciwdziałaniem pladze spamu. Bardzo często spam wiąże się z różnego typu wirusami które mogą zaszkodzić naszemu komputerowi. Aby przeciwdziałać i bronić się przed niechcianym spamem należy unikać podawania adresu poczty elektronicznej tam, gdzie nie jest to niezbędne. Dobrym rozwiązaniem w celu zapobiegania niechcianemu spamowi jest używanie niestandardowych programów służących do obsługi poczty elektronicznej.

Reklama jak powstawała

Historia reklamy rozpoczyna się już w czasach starożytnych. Pierwsi reklamodawcy stosowali reklamę robiąc napisy na ścianach budynków. Średniowieczni handlowcy zachwalali swoje towary głośno mówiąc i gestykulując. Były to pierwsze przejawy reklamy w handlu tak zwana reklama ustna. Natomiast w starożytnej Grecji natomiast pojawiła się pierwsza reklama pisemna. Polegała ona na spisaniu ważnych informacji kulturalnych i sportowych. Reklamę zrewolucjonizowało wynalezienie przez Gutenberga druku. Umowna data wynalezienia druku to 1450 rok pojawiły się wtedy pierwsze gazety a w nich pierwsze reklamy prasowe. Około roku 1480 pojawiła się właśnie taka pierwsza reklama prasowa, były to informacje dla duchownych na temat Wielkanocy. Pierwsza reklama została wydrukowana w Paryżu 14 października 1612 przez gazetę Journal General d’Affiches. W 1704 roku pojawiała się pierwsza udokumentowana amerykańska reklama. Natomiast w Filadelfii w 1843 roku rozpoczął działalność pierwszy agent reklamowy Volney Palmer. W roku 1893 w całych Stanach Zjednoczonych wydano na reklamę pięćdziesiąt tysięcy dolarów. Pierwszy w Polsce cykl wykładów o reklamie rozpoczął w Wyższej Szkole dla Handlu Zagranicznego we Lwowie w roku 1925 profesor Olgierd Langer. W roku 1921 w lokalnej stacji radiowej KDKA w mieście Pittsburgh w Stanach Zjednoczonych rozpoczęto emisję reklam najprzeróżniejszych towarów oraz usług .W 1941 roku w Stanach Zjednoczonych pojawiła się pierwsza reklama telewizyjna. Nazwa łacińska reklamy pochodzi od słowa które oznacza nawoływanie, wzywanie, przywoływanie. Najnowsze medium czyli Internet rozpoczął swoje panowanie na rynku reklamowym w roku 1991 wtedy to National Science Foundation cofnęła zakaz stosowania Internetu do celów komercyjnych.

Jedna z form reklamy czyli telemarketing

Telemarketing inaczej mówiąc sprzedaż przez telefon. Telemarketing do kampanii reklamowej wykorzystuje aparat telefoniczny. W telemarketingu możemy mówić o formie kampanii biernej bądź tez o formie kampanii reklamującej nasz produkt w formie aktywnej. Forma bierna polega na założeniu infolinii pod podany numer telefoniczny zainteresowane osoby mogą dzwonić. Infolinie bywają płatne i bezpłatne lub też częściowo płatne. Aktywna forma telemarketingu polega na tym że osoba która reprezentuje daną firmą dzwoni do potencjalnych klientów w celu złożenia szczegółowej oferty reklamowej. Promocja za pomocą sieci telefonicznej przynosi większe efekty niż bardziej tradycyjne formy reklamy.Za pomocą telefonu jesteśmy w stanie dotrzeć bezpośrednio do konkretnych grup potencjalnych odbiorców naszych towarów. Usługi telemarketingowe mają bardzo duży potencjał. W bardzo wielu przypadkach pozytywnie wpływają na rozwój firmy. Za pomocą skutecznego telemarketingu informujemy potencjalnych odbiorców o swoim istnieniu na rynku, przekazujemy dokładne informacje na temat oferowanych produktów czy tez usług, mamy możliwość przekonania klienta do naszych oferowanych produktów, możemy działać na nieograniczonym obszarze. Dużą zaletą marketingu telefonicznego jest z pewnością jego niższa kwota niż na przykład reklama telewizyjna. Sprzedaż telefoniczna niesie za sobą wiele nowych możliwości dystrybucji towarów i usług. Dzięki telemarketingowi swoja ofertę możemy przedstawić klientowi praktycznie z całego obszaru Polski. Stosując telemarketing w bardzo szybkim tempie można dotrzeć do dużej ilości potencjalnych odbiorców. Sprzedaż telefoniczna poza tym że mamy możliwość zaprezentowania oferty pozwala również na systematyczne aktualizowanie bazy danych.

Reklama społeczna

Reklama która ma na celu wywoływanie określonych zmian postaw społecznych nazywana jest reklama społeczną. W tego typu reklamach promuje się, a także rozpowszechnia pożądane społecznie działania najróżniejszego typu. Finansowanie reklamy społecznej bardzo często odbywa się ze środków publicznych, bądź tez przy wsparciu różnych organizacji pożytku publicznego typu stowarzyszenia, fundacje i inne instytucje. Przykładowo reklama społeczna może dotyczyć tak ważnej kwestii jak nasze zdrowie. Spoty reklamowe mogą być na przykład na temat różnego typu profilaktyki zdrowotnej, szczepień ochronnych. Reklama społeczna ma nam uświadomić ważność poruszanych w niej problemów. Inną funkcją reklamy społecznej jest pobudzenie ogółu społeczeństwa do myślenia i do poinformowania o określonych zagrożeniach. Reklama społeczna nie zachęca do zakupu czegokolwiek. Reklama społeczna może dotyczyć też takich ważnych kwestii jak zachowanie na drodze, czy też stosowanie przemocy. Reklama społeczna wskazuje problemy społeczne oraz mówi o sposobach radzenia sobie z nimi. Taka reklama bardzo często zwraca naszą uwagę na potrzeby innych ludzi, na przykład na potrzeby osób niepełnosprawnych czy też starszych. Reklama społeczna w swoim przekazie wykorzystuje podobne formy przekazu i oddziaływania na widza jak reklama konsumencka. Reklama społeczna ma za zadanie wzruszać, skłaniać nas do głębokich przemyśleń, powodować że będziemy zainteresowani przedstawionym w niej problemem. Reklamy społeczne informują nas, edukują, ostrzegają przed niebezpieczeństwem ,albo też zachęcają do pożytecznego, prawidłowego działania, ale nigdy w swojej treści, przekazie nie wskazują na jakikolwiek produkt czy też usługę. Reklama społeczna w swoim przekazuje zupełnie odmienne wartości od reklamy komercyjnej.

Jakie cele ma kampania reklamowa?

Czym jest kampania reklamowa? A więc kampania reklamowa to cały zespół odrębnych działań skupionych na konkretnym efekcie czyli wypromowaniu danej marki, towaru, usługi. Działania każdej kampanii reklamowej zawsze są skierowane do konkretnej docelowej grupy odbiorców. Cele kampanii reklamowej mogą być bardzo różne. Do najważniejszych celów kampanii reklamowych zalicza się wzrost sprzedaży, wzrost świadomości marki, wzrost świadomości danego produktu czy też usługi. Kolejnym celem kampanii reklamowej może być wprowadzenie całkiem nowego produktu na rynek. Innym podobnym celem jest wprowadzenie produktu na rynek, w sytuacji kiedy produkt ten wcześniej poniósł fiasko sprzedażowe. Kolejnym celem kampanii reklamowej może być repozycjonowanie produktu na rynku. Kampanie reklamowe mogą być multimedialne czyli mieć swój przekaz w wielu różnych mediach typu prasa, radio, telewizja, Internet. Kampanie reklamowe mogą być prezentowane również w tylko jednym z rodzajów mediów. Parametrem kampanii reklamowej jest jej zasięg całkowity. Skuteczność kampanii reklamowej określmy następującymi miernikami: wzrost sprzedaży, wzrost świadomości marki, zmiana percepcji, postrzegania marki, produktu. Przygotowaniem kampanii zajmuje się agencja reklamowa. Natomiast domy mediowe odpowiadają za zakup kampanii w mediach masowych. Domy mediowe działające w Polsce w większości należą do międzynarodowych grup reklamowych na przykład takich jak Omnicom, Havas, Interpoublic Group czy WPP. Na rynku polskim funkcjonują także nie sieciowe domy mediowe, które są niezależne od międzynarodowych korporacji. Domy mediowe na potrzeby kampanii reklamowej zajmują się negocjacjami cen z dostawcami czasu reklamowego, dostarczają również reklamodawcom badań medialnych.

Marketing polityczny

Marketing polityczny jest jedną z wielu form komunikacji politycznej. W komunikacji politycznej występują takie elementy jak :oferowanie, tworzenie, a także wymiana wartości między uczestnikami całościowego rynku politycznego. Stworzenie odpowiedniego obrazu kandydata na stanowisko polityczne to działanie marketingowe. Główne elementy marketingu politycznego stanowią: strategie wyborcze, wizerunek telewizyjny kandydata na polityka, polityczny public relations, a także miejsce kandydata w sondażach przedwyborczych. W marketingu politycznym jest wykorzystywanych wiele rodzajów strategii. I tak możemy wyróżnić strategie defensywną , która w głównej mierze opiera się na utrzymaniu elektoratu, oraz strategię ofensywną, której zamierzeniem jest zdobycie głosów nowych wyborców. Możemy także wyróżnić strategię skoncentrowaną opierającą się na jednym segmencie rynku politycznego, zróżnicowaną opierającą się na kilku kategoriach i segmentach rynku politycznego, i również strategię niezróżnicowaną opierającą się na kilku segmentach ale w obrębie jednego rynku politycznego. Ze względu na charakter działań możemy wyróżnić strategie marketingu politycznego pozytywną i negatywną. Ze względu na działania względem rynku strategie możemy podzielić na strategie penetracji czyli taką, która skupia się na zgłębieniu obecnego rynku, lub też strategie rozwoju rynku, która ma celu zdobycie rynku i znaczne jego poszerzenie. Narzędziami w marketingu politycznym są reklamy audiowizualne i audytywne, takie na przykład jak płatne i bezpłatne spoty reklamowe, piosenka wyborcza, udział w audycjach. Wizualnymi narzędziami reklamy w marketingu politycznym będą :prasa, plakaty, ulotki, broszury, billboardy, listy do wyborców.

Czym zajmuje się Agencja Prasowa?

Agencja prasowa najprościej rzecz ujmując to instytucja prasowa, która zajmuje się dostarczaniem materiałów innym mediom. Dzięki pracy Agencji Prasowej inne media mogą znacznie zaoszczędzić na utrzymywaniu swoich korespondentów terenowych czy tez terenowych. Rozwój środków masowego przekazu a także ich światowy zasięg spowodował fakt specjalizowania się Agencji Prasowych w zależności od gromadzonego materiału. Informacyjna Agencja Prasowa zajmuje się gromadzeniem, selekcjonowaniem, obróbką aktualnych informacji. Następnie dana Agencja Informacyjna przekazuje zebrane przez siebie informacje dla mediów, które zajmą się ich publikacją. Prawie każdy kraj w czasach obecnych posiada swoją Prasową Agencję Informacyjną, a w niektórych państwach jest kilka takich agencji. Dobra Agencja Prasowa zajmująca się informacją posiada bogate zaplecze techniczne, bardzo rozległe siatki korespondentów na najdalszych krańcach naszego globu ma również szereg swoich oddziałów które swoim zasięgiem obejmują cały kraj. Nie istnieje wyraźna linia podziału pomiędzy krajową agencją informacyjna a światową agencją informacyjną. Oba typy agencji informują swoich odbiorców o najnowszych wydarzeniach w kraju i na świecie. Informacje dostarczane przez Agencje Informacyjne zaczynają się od najprostszych informacji lokalnych po wielkie wydarzenia ogólnoświatowe. Do najsłynniejszych agencji informacyjnych o zasięgu światowym możemy zaliczyć: francuską agencję AFP- Agence France Presse, amerykańską AP- Associated Press, brytyjskiego Reutersa. Agencje światowe mają do swojej dyspozycji bardzo rozległą sieć korespondentów. Agencje światowe tworzą swoje biura lokalne których głównym zadaniem jest wstępna ocena otrzymywanych informacji.

Program informacyjny

Program informacyjny to jeden z gatunków programu telewizyjnego. Głównym celem programu informacyjnego jest przedstawianie bieżących, aktualnych wydarzeń politycznych, społecznych, kulturalnych, sportowych, a także na przykład prognozy pogody. Programy informacyjne emitowane są kilka razy dziennie i trwają od pięciu do sześćdziesięciu minut. Najdłuższe są główne wydania programów informacyjnych, które są zwykle nadawane w pasmach o największej oglądalności miedzy godziną osiemnastą a dwudziestą drugą, podsumowują one wydarzenia mające miejsce w ciągu całego dnia. Bardzo często programy informacyjne nadawane są bezpośrednio z newsroomów. Podstawowym zadaniem programu informacyjnego jest przedstawianie samych czystych faktów. W programach informacyjnych pojawiają się także komentarze do aktualnych wydarzeń w kraju i na świecie, są one bardzo często ilustrowane materiałami filmowymi. Zasadą działania programów informacyjnych jest jednak oddzielenie informacji od komentarza. Widz na podstawie informacji uzyskanych podczas oglądania programu informacyjnego sam powinien sobie wyrobić opinię o danym przedstawianym przez program wydarzeniu. W Polsce największą popularnością cieszą takie programy informacyjne jak Wiadomości, Teleexpress. Swoje programy informacyjne nadają również regionalne ośrodki telewizyjne i podają one najwięcej lokalnych wiadomości, które maja miejsce najbliżej miejsca zamieszkania telewidza. Stacje telewizyjne konkurują pomiędzy sobą dlatego też każda z nich musi się bardzo starać aby jej program informacyjny zawierał jak najbardziej aktualne informacje. Są również stacje telewizyjne które nadają programy informacyjne przez całą dobę, lub też telewizje typowo informacyjne.

Program informacyjny Wiadomości

Wiadomości to główny program informacyjny TVP1 oraz TVP Polonia. Nadawany on jest każdorazowo ze studia na żywo. Według przeprowadzonych badań Wiadomości są najchętniej oglądanym programem informacyjnym w Polsce. Pierwsze wydanie wiadomości miało miejsce 18 listopada 1989 roku i zostało poprowadzone przez Wojciecha Reszczyńskiego pod redakcją Jacka Snopkiewicza. Wiadomości zastąpiły nadawany w czasach PRL Dziennik Telewizyjny, który był w tamtych czasach symbolem propagandy PRL. Pierwsze wydanie Wiadomości miało miejsce na tle białej ściany w celu podkreślenia że nowy program startuje od zera. Główne wydania Wiadomości trwają zazwyczaj około 20 do 25 minut, pozostałe wydania są dziesięciominutowe. Redakcja Wiadomości jest bardzo elastyczna i nie boi się zwiększać czasu trwania programy na przykład po katastrofie smoleńskiej program telewizyjny Wiadomości był nadawany znacznie dłużej niż zazwyczaj. Redaktorzy nie obawiają się także przerywać programu lub tez zwiększać liczby jego wydań w miarę gorących ważnych wydarzeń w danym momencie. Wydania Wiadomości można również oglądać na stronach internetowych. Wiadomości maja swoją siedzibę w zespole budynków przy Placu Powstańców Warszawy 7.Produkcja telewizyjna Wiadomości jest w całości skomputeryzowana. Obecnie około osiemdziesięciu prezenterów, redaktorów, reporterów, researcherów, operatorów, realizatorów, montażystów i inżynierów każdego dnia dokłada starań by jak najbardziej ciekawie pokazać informacje z kraju i ze świata. Wiadomości to zawsze najbardziej aktualne tematy i wydarzenia z kraju i ze świata. Po głównym wydaniu Wiadomości codziennie nadawane są wiadomości sportowe, które są najchętniej oglądaną propozycją programową TVP1. Hasło które towarzyszy Wiadomościom „Obiektywni aż do przesady”.

Skype do przesyłania wiadomości

Skype jest to świetny komunikator służący do komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych, a także głosowych. Dzięki Skype możemy rozmawiać i widzieć się za pomocą kamerki internetowej. Za pomocą Skype możemy przeprowadzać płatne rozmowy telefoniczne z użytkownikami telefonów stacjonarnych, oraz komórkowych. Rozmowy telefoniczne odbywają się dzięki zastosowaniu technologii VOIP. Komunikator pozwala również na swobodne przesyłanie plików. Skype jest komunikatorem darmowym, możemy go zainstalować i konferować z osobami na całym świecie. Korzystanie z funkcji komunikatora jest bardzo proste i czytelne dla przeciętnego użytkownika Internetu. Skype został stworzony przez dwóch szwedzkich programistów Niklasa Zennstroma i Janusa Friisa oraz ich kolegów estońskich z Talinina. Średnio miesięcznie może się pochwalić ponad trzystu milionami podłączonych użytkowników. Jako ciekawostkę należy wspomnieć że za pomocą tego wieloplatformowego komunikatora internetowego łączono się między innymi z takich miejsc jak Mount Everest czy też Biegun Południowy. Skype jest bardzo popularnym na całym świecie komunikatorem, oprócz możliwości dzwonienia pod numery telefonii na całym świecie oferuje usługę dzięki której można założyć swój wirtualny numer telefoniczny, dzięki któremu będzie mógł do nas zadzwonić każdy posiadacz zwykłego telefonu komórkowego bądź stacjonarnego. Poprzez komunikator Skype możemy również wysyłać smsy, przekierowywać rozmowę na telefon komórkowy. Program posiada bardzo wiele ciekawych opcji, na przykład dostępna jest również usługa wyślij pieniądze która umożliwia doładowanie konta wybranej osobie dzięki obsłudze płatności PayPal. Program Skype możemy używać w komputerze jak również pobrać go na telefon komórkowy.

Designed for Logos in Collaboration with Corporate Office and Listen to Radio Stations and Things to do in Phoenix