Archive for the Media Category

Nazwa dla nowej firmy

Nazwa firmy jest najważniejszym atrybutem marki. Zakładając nową działalność mamy do rozwiązania ważny dylemat czy nazwę firmy wymyśleć samodzielnie-wszak obiegowe opinie mówią, że na nazwach zna się każdy- czy też zlecić wymyślenie nowej nazwy agencji marketingowej, copywriterowi, czy też może zgłosić się do profesjonalnej agencji namingowej lub brandingowej. Markę zaczyna się tworzyć od nazwy, potem zaś projektuje się logo i inne elementy strategii marketingowej. Nazwa to podstawowy nośnik informacji o naszej firmie. Wybierając nazwę dla firmy należy wziąć pod uwagę następujące aspekty: najważniejsze cechy naszej działalności, do kogo kierujemy nasze usługi, jakie nazwy funkcjonują na rynku w naszej branży, możliwość rejestracji naszej nazwy, dostępność wolnych domen internetowych. Pomimo obiegowej opinii stworzenie nowej nazwy nie jest sprawą prostą. Pułapki na jakie możemy się natknąć przy tworzeniu nowej nazwy to: znaczenia i skojarzenia w innym języku, odmiana, wymowa. Wymyślenie nazwy przez copywritera to wydatek od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Wybór sposobu tworzenia nazwy zależy każdorazowo od klienta i jego indywidualnych potrzeb, a także od budżetu którym on dysponuje. Dobra nazwa firmy ułatwia stworzenie dobrego biznesu oraz redukuje koszty związane z jego promocją. Jeżeli jesteśmy jedynym właścicielem firmy można zastosować kombinację zwrotów połączonych z imieniem bądź też z nazwiskiem. Trzeba jednak w tym wypadku mieć ogromne wyczucie, ponieważ firm typu Dar-Pol jest na rynku bardzo dużo i może zaistnieć problem z rozpoznaniem charakteru naszych produktów czy też usług. Dobra nazwa naszemu wskazuje potencjalnemu klientowi wszystkie mocne strony naszej marki jak również pomaga wyróżnić się na rynku spośród konkurencji.

Logo firmowe

Logo to graficzny znak spełniający rolę marketingową. Logo spełnia również rolę informacyjną poprzez przedstawioną w skrócie, ale bardzo łatwo zauważalną nazwę firmy. Logo dla firmy jest jak jej twarz to dzięki niemu można stworzyć dobre pierwsze wrażenie. Logo idealne dla firmy to prosta, oryginalna, łatwa do zapamiętania forma. Dobre logo jest łatwe do zapamiętania i jest bez wątpienia ważnym elementem w promocji biznesu. Logo firmowe należy umieścić na wizytówkach firmowych, ulotkach promujących firmę, na stronie firmowej, na papierze firmowym. Dzięki umieszczeniu logo na wszystkich materiałach promujących firmę tworzy się jednolity system identyfikacji. Konsumenci dzięki temu nie będą mieli problemu, aby naszą firmę rozpoznać. Największą korzyścią jaką daje dobre logo firmowe to wyróżnienie się spośród innych konkurencyjnych firm. Eleganckie dobrze zaprojektowane logo firmowe nadaje firmie prestiżu. Logo spełnia rolę zarówno marketingową jak i informacyjną. Wiele firm szczególnie na początku swojej działalności nie przykłada zbyt dużej wagi do tego, aby mieć dobrze zaprojektowane, rozpoznawalne logo firmowe. Logo przygotowane przez specjalistów podkreśli charakter firmy. Każda firma powinna dążyć do zbudowania unikalnego wizerunku swojej marki. Logo firmowe to strategiczny element całego planu marketingowego. W dzisiejszych czasach logo pełni funkcję herbów i godeł służy do identyfikacji danego przedsiębiorstwa. Logo firmowe jest odwzorowaniem aspiracji firmy oraz wyznacznikiem jej pozycji na rynku. Prawidłowo zaprojektowane logo uwzględnia takie aspekty jak: profil i zakres działania firmy, jej historię, potrzeby firmy, strategię oraz wartości. Indywidualność zastosowanego rozwiązania to warunek sukcesu projektu.

Reklama prasowa

Reklama prasowa jest jedną z wielu form reklam, a jej środkiem przekazu jest prasa. Reklama prasowa jest bez wątpienia najlepszym środkiem na komunikowanie się danego przedsiębiorstwa z rynkiem Codzienna prasa jest bardzo dobrym przekaźnikiem wszelkiego rodzaju informacji. Dzięki temu możemy poprzez reklamę umieszczoną w prasie utrzymać świadomość obecności naszego produktu na rynku. Możemy wyróżnić takie środki przekazu w reklamie prasowej jak: prasa codzienna, czasopisma oraz magazyny. Reklama demonstrowana w prasie ma swoje bardzo długie tradycje. Na dużą wiarygodność reklamy prasowej wpływa fakt że bardziej wierzymy słowu pisanemu. Za pośrednictwem prasy możemy docierać do bardzo konkretnej grupy odbiorców będącej zainteresowaną naszymi produktami czy tez usługami. Obok wizualnego środka przekazu w reklamie prasowej możemy wykorzystać środki angażujące inne zmysły na przykład poprzez dołączenie darmowych próbek kosmetycznych, kulinarnych i innych. Reklamy w prasie możemy nadawać zarówno w prasie lokalnej jak i ogólnokrajowej. Najbardziej zapamiętywaną częścią reklamy jest slogan reklamowy, który powinien być zapamiętywalny. Reklama w prasie pobudza oraz zachęca jej odbiorców do działania. Reklama w prasie wzmacnia, modyfikuje wizerunek, rozszerza przekaz i rozpowszechnia nasz pozytywny wizerunek. Kolejną zaletą reklamy prasowej jest to że jej czytelnik może do niej wielokrotnie wracać i nic mu nie umknie tak jak ma to miejsce w reklamie telewizyjnej czy tez radiowej. Oferta skierowana dla reklamodawców w prasie jest bardzo szeroka poprzez różne formaty reklamy na stronach pisma po najróżniejszego typu banderole, wklejki, wrzutki, zakładki, paski zapachowe etc. Kreatywne formy reklamy prasowej są bardziej zapamiętywane przez czytelników prasy.

Reklama radiowa

Reklama prezentowana w radiu jest jednym z wielu sposobów dotarcia do potencjalnego klienta. Reklama radiowa może mieć bardzo różny zasięg, w zależności od tego przez jaka stację będzie nadawana. I tak może to być reklama mająca zasięg lokalny, regionalny, ogólnokrajowy czy tez międzynarodowy. Radio jest popularnym środkiem przekazu, część audycji radiowych przeznaczona jest do konkretnej grupy słuchaczy o określonych zainteresowaniach. Dlatego też w reklamie radiowej łatwiej będzie nam trafić do docelowej grupy konsumentów. Główną zaletą audycji radiowych jest to że słuchamy ich praktycznie wszędzie: jadąc samochodem, w podróży, w domu, w pracy. Reklamę nadawana w radiu charakteryzuje efektywność, łatwość wykonania. Niestety wadą reklamy radiowej jest jej ulotność, i wielu słuchaczy nie koncentruje swojej uwagi na przekazywanych w bardzo krótkim czasie treściach. Jeżeli jednak taka reklam radiowa jest nadawana systematycznie przez jakiś czas to istnieje większe prawdopodobieństwo zapamiętania jej treści przez słuchacza. W reklamie internetowej wykorzystuje się tak zwane dżingle czyli krótkie kilkunastosekundowe melodie, piosenki. Inną formą reklamy radiowej są rozmowy a także audycje sponsorowane. W głównej mierze polegają one na wypowiedziach radiowych na ściśle określony interesujący nas temat wchodzący w zakres naszej działalności. Kolejna formą reklamy radiowej są konkursy sponsorowane gdzie reklamodawca finansuje często bardzo cenne dla słuchaczy nagrody. Radiowe spoty reklamowe są podstawową formy reklamy radiowej. Są to krótkie materiały reklamowe nadawane w przerwach pomiędzy audycjami radiowymi lub też przerywające audycję. Ze względu braków wizualnych spot reklamowy w radio koncentruje się na wrażeniach słuchowych.

Plakat reklamowy

Dobry plakat reklamowy powinien zawierać niewielką liczbę informacji, najlepiej jedno docierające do odbiorcy zdanie. W plakacie reklamowym liczy się przede wszystkim jakość przekazu, a nie jego ilość. Plakat reklamujący nasze towary bądź też usługi powinien mieć jakiś jeden skupiający uwagę element. Dobrze zaprojektowany plakat reklamowy powinien operować zrozumiałym językiem jasnym dla potencjalnej grupy odbiorców. Odbiorca patrząc na plakat powinien od razu wiedzieć o co tak naprawdę w przekazie chodzi. Plakat powinien mieć bardzo czytelną czcionkę, tak aby była widoczna nawet z dużej odległości. Nie powinniśmy przeładowywać naszego przekazu na plakacie nadmierną ilością treści. Plakat reklamowy powinien mieć wyraźną najlepiej kontrastującą kolorystykę, rzucająca się w oczy. Plakat jest stosunkowo tanim, prostym i efektywnym środkiem przekazu wizualnego. Plakaty są wykonywane głównie w technikach: litografii, offsetu, typografii i rotograwiury. Główne funkcje plakatu reklamowego to: przyciągnięcie uwagi, wzbudzenie potrzeby posiadania reklamowanego przedmiotu, dawanie obietnicy zaspokojenia potrzeby. Dobry plakat reklamowy powinien być estetyczny, czytelny, wzbudzający zainteresowanie. Plakat powinien zawierać trzy podstawowe elementy takiej jak: logo naszej firmy, slogan reklamowy, ewentualnie cenę produktu etc. Jeżeli weźmiemy pod uwagę formy plakatów to są one bardzo różne. Możemy wyróżnić plakaty małe o wymiarach 70 cm ma 50 cm, 100 cm na 70 cm, a także plakaty bardzo duże zwane billboardami o wielkości 300 cm na 500 cm i 400 cm na 600 cm. Bardzo ciekawą i efektywną formą reklamy jest gdy całość naszych materiałów reklamowych to jest plakat, ulotka, wizytówka, reklama w prasie utrzymana jest w jednym stylu trwale kojarzącym się z marką.

Ulotka reklamowa

Ulotka jest chyba jedną z najtańszych i najbardziej rozpowszechnionych form reklamy. Aby ulotka odniosła zaplanowany skutek powinna być dobrze skonstruowana. Przede wszystkim ulotka reklamowa powinna być estetyczna i czytelna dla potencjalnego odbiorcy. Specjaliści zajmujący się marketingiem doradzają, aby na ulotce nie umieszczać zbyt dużej ilości treści, może ona wtedy stać się nieczytelna, a najważniejsze punkty przekazu umkną odbiorcy. Kolory na ulotce reklamowej powinny być żywe i kontrastujące ze sobą, wtedy łatwiej będzie odbiorcy przyswoić i zapamiętać zawarte w niej treści reklamowe. Przy projektowaniu ulotki powinniśmy zwrócić uwagę nawet na najmniejsze detale, ponieważ mogą one mieć wpływ na to czy ulotka zostanie przeczytana czy też od razu wyrzucona do kosza. Ulotka reklamowa powinna być wydrukowana na dobrej jakości papierze. Ulotka reklamująca nasze usługi powinna zawierać logo firmy, slogan reklamowy, opis atrakcyjnego rabatu etc, informacje dotyczące kontaktu z nami. Podczas projektowania ulotki warto mieć przed oczami obraz naszej grupy docelowej do której kierujemy reklamę. Aby zwiększyć skuteczność ulotki reklamowej można ją zaopatrzyć w różnego typu dodatki. Mogą to być na przykład atrakcyjne kupony rabatowe. Dodatkową zaletą umieszczenia na ulotce kuponów rabatowych jest możliwość sprawdzenia skuteczności naszej reklamy, ponieważ klient, aby uzyskać rabat będzie musiał do nas przybyć. Na koniec powinniśmy zastanowić się nad skutecznym w naszym przypadku kanałem dystrybucyjnym. Najpopularniejszymi kanałami dystrybucyjnymi są: osobiste wręczanie ulotek, kolportaż do skrzynek potencjalnych odbiorców, oraz umieszczanie ulotek w punktach sprzedaży. Dobrze przygotowane i dostarczone ulotki są skuteczną formą reklamy.

Czym zajmuje się marketing szeptany?

Marketing szeptany inaczej nazywany również buzz marketingiem jest to pojęcie z dziedziny marketingu i reklamy opisujące działania jakie podejmują firmy żeby wywołać u swoich obecnych oraz potencjalnych klientów pozytywne reakcje odnośnie danego produktu bądź też usługi. Inaczej rzecz biorąc marketing szeptany jest po to, aby ludzie mogli pozytywnie wypowiadać się o danej marce. Marketing szeptany jest bardzo cenioną formą promocji, ponieważ cechuje go duża wiarygodność . Ludzie na ogół bardziej wierzą pozytywnym opiniom swoich znajomych niż reklamom telewizyjnym czy też radiowym. Marketing szeptany może być stosowany twarzą w twarz z klientem lub też poprzez różnego typu serwisy społecznościowe. Marketing szeptany przybiera najróżniejsze formy, i tak możemy wyróżnić marketing wirusowy czyli tworzenie zabawnych, interesujących komunikatów zaprojektowanych w ten sposób, aby w łatwy sposób można było przekazywać je innym użytkownikom sieci na przykład poprzez filmik czy tez wiadomość email. Inną formą marketingu szeptanego jest brand blogging czyli tworzenie blogów oraz uczestniczenie w blosferze. Kolejną formą może być community marketing czyli stwarzanie oraz wspieranie społeczności na przykład na forach internetowych, które będą zainteresowane daną marką. Produkt seeding to dostarczanie próbek swoich produktów w ręce na przykład wpływowego bloggera ,aby rozpowszechnić pozytywny wizerunek marki. Jeszcze inna formą bardziej zaawanowanego marketingu szeptanego jest evangelist marketing. Jest to działanie polegające na tworzeniu u klienta silnego zaufania oraz przekonania do danego produktu czy tez usługi, tak aby ten z własnej woli przekonywał i zachęcał innych do zakupu. Jeszcze inna formą jest trendsetting który promuje dany produkt przez wywołanie chęci naśladownictwa.

Co to jest reklama outdoor?

Reklama zewnętrzna outdoor jest jedną z najstarszych oraz najpopularniejszych form promowania. Reklama outdoor bazuje na wizualnej prezentacji treści. Sama nazwa outdoor pochodzi z języka angielskiego i jest ściśle związana z marketingiem ulicznym. Reklama outdoorowa potrzebuje specjalnych nośników takich jak: telebimy, billboardy, citylight’y, słupy ogłoszeniowe a także tablice reklamowe. Jest to reklama o masowym przekazie docierająca poprzez swoje umiejscowienie do dużej rzeczy odbiorców. Reklama outdoorowa jest bardzo częstym elementem większych kampanii reklamowych. Wizualna prezentacja treści zapewnia niezwykle wysoką częstotliwość kontaktów z daną kampanią reklamową. Reklama tego rodzaju wykorzystuje proste komunikaty oraz symbole nośne, które umożliwiają odbiorcy zapamiętanie reklamowanej marki. Zewnętrzna reklama outdoor działa w sposób ciągły dwadzieścia cztery godziny na dobę. Najważniejsze cechy reklamy typu outdoor to masowość, oraz bardzo szeroki zasięg działania. Kolejnymi cechami wyróżniającymi ten rodzaj reklamy są: bezpośredniość działania, efektywność, duża częstotliwość kontaktów, długotrwałe działanie, niskie koszty dotarcia do potencjalnych klientów biorąc pod uwagę inne formy reklamy, oraz brak deklaratywności. Reklama zewnętrzna jest dobrym rozwiązaniem dla każdego rodzaju biznesu. Outdoor sprawdzi się w reklamie każdego rodzaju działalności. Nośniki reklamy zewnętrznej możemy podzielić ze względu na rodzaj i wielkość oferowanej powierzchni reklamowej. W Polsce najbardziej popularne są nośniki o wymiarach 6x3m. Coraz większą popularność zdobywa również jeden z rodzaj reklamy outdoorowej czyli reklama wielkoformatowa. Reklama wielkoformatowego pojawia się miedzy innymi na budynkach w postaci ogromnych plakatów.

Czym jest sponsoring w reklamie?

Sponsoring to jedna z najprężniej rozwijających się gałęzi reklamy. Sponsoring jest również bardzo skuteczną formą reklamy. Na pewno jest warto zainwestować w tą formę reklamy nawet nie małe pieniądze. Sponsoring w reklamie ma miejsce wtedy gdy jedna ze znanych osób zgodzi się za określoną gratyfikację pieniężną używać danego produktu bądź też korzystać z określonej usługi. W takim wypadku podpisywane są kontrakty reklamowe na wyłączne korzystanie tylko z jednej wybranej marki produktów bądź też usług. Bardzo często sponsoring jest stosowaną formą reklamy w świecie sportu. Na różnego typu imprezach sportowych, na stadionach, boiskach widzimy wyeksponowane loga firm, które finansują bądź współfinansują daną imprezę sportową. Bardzo często firmy sponsorują konkretnego sportowca za prezentowanie swojej marki. Im bardziej znany sportowiec, im lepsze wyniki osiąga tym cena za sponsoring będzie wyższa. Sponsoring to oczekiwanie określonych działań marketingowych za konkretne wsparcie finansowe. W przypadkach niektórych artykułów takich jak alkohol i papierosy, których reklama została ograniczona przepisami prawnymi sponsoring jest jedyną możliwą formą szerszej promocji. Sponsoring jako działanie marketingowe przynosi określone korzyści dla sponsorującego ale niekoniecznie w przeciągu krótkiego przedziału czasowego. Ta forma reklamy bardzo często rozłożona jest w czasie. Najczęstszymi obszarami sponsoringu są: wspomniany wcześniej sport, kultura i sztuka, nauka czyli badania naukowe, ekspedycje geograficzne, przyrodnicze, najrozmaitszego typu konferencje oraz sympozja. Inne obszary sponsoringu reklamowego to oświata i wspieranie szkół, przedszkoli. Ochrona zdrowia i sponsorowanie różnego typu akcji oraz badań profilaktycznych.

Bezpieczne zakupy w sieci

Robiąc zakupy w sieci warto stosować się do zasad, które pozwolą nam uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji. Przede wszystkim wybierajmy zawsze sprawdzonych sprzedawców internetowych. Zwróćmy uwagę na pierwsze wrażenie jakie wywiera na nas witryna odwiedzanej firmy. Jeżeli będziemy mieli jakiekolwiek wątpliwości lepiej poszukać innego sklepu. Trzeba unikać e-sklepów które nie zamieszczają na swoich stronach danych kontaktowych oraz danych umożliwiających identyfikacje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Każdy sklep internetowy powinien mieć także na swoich stronach regulamin oraz informację o polityce ochrony danych osobowych. Warto zapoznać się z regulaminem dokładnie a nie tylko potwierdzić akceptację bez czytania. Takie przestudiowanie regulaminu pozwoli nam na uniknięcie pułapek w postaci ukrytych kosztów czy tez dodatkowych opłat. Korzystajmy z bezpiecznych witryn tam gdzie adres strony zaczyna się od https:// wtedy będziemy mieli pewność, że mamy do czynienia z zabezpieczoną witryną na której dane zostały zaszyfrowane za pomocą protokołu SSL. Nie dokonujmy nigdy płatności internetowych poprzez ogólnodostępne hot spoty w kawiarniach i na dworcach. W takich miejscach nigdy nie możemy być pewni czy nasze dane będą odpowiednio chronione. Nie warto więc niepotrzebnie ryzykować. Pamiętajmy też żeby nigdy nie ujawniać swojego hasła. Wirtualne zakupy najlepiej jest robić na swoim komputerze, wtedy będziemy mieli pewność że żadne szpiegowskie oprogramowanie nie ukradnie nam naszych danych do logowania. Korzystając ze sklepów internetowych trzeba zachować ostrożność oraz rozwagę. W przypadku gdy jednak wystąpią jakiekolwiek problemy z zakupami w sklepie internetowym należy w pierwszym rzędzie skontaktować się ze sprzedawcą, obsługą sklepu, a jeżeli to nie odniesie skutku pozostaje nam wizyta u lokalnego Rzecznika Konsumentów.

Designed for Logos in Collaboration with Corporate Office and Listen to Radio Stations and Things to do in Phoenix