Jakie cele ma kampania reklamowa?

Czym jest kampania reklamowa? A więc kampania reklamowa to cały zespół odrębnych działań skupionych na konkretnym efekcie czyli wypromowaniu danej marki, towaru, usługi. Działania każdej kampanii reklamowej zawsze są skierowane do konkretnej docelowej grupy odbiorców. Cele kampanii reklamowej mogą być bardzo różne. Do najważniejszych celów kampanii reklamowych zalicza się wzrost sprzedaży, wzrost świadomości marki, wzrost świadomości danego produktu czy też usługi. Kolejnym celem kampanii reklamowej może być wprowadzenie całkiem nowego produktu na rynek. Innym podobnym celem jest wprowadzenie produktu na rynek, w sytuacji kiedy produkt ten wcześniej poniósł fiasko sprzedażowe. Kolejnym celem kampanii reklamowej może być repozycjonowanie produktu na rynku. Kampanie reklamowe mogą być multimedialne czyli mieć swój przekaz w wielu różnych mediach typu prasa, radio, telewizja, Internet. Kampanie reklamowe mogą być prezentowane również w tylko jednym z rodzajów mediów. Parametrem kampanii reklamowej jest jej zasięg całkowity. Skuteczność kampanii reklamowej określmy następującymi miernikami: wzrost sprzedaży, wzrost świadomości marki, zmiana percepcji, postrzegania marki, produktu. Przygotowaniem kampanii zajmuje się agencja reklamowa. Natomiast domy mediowe odpowiadają za zakup kampanii w mediach masowych. Domy mediowe działające w Polsce w większości należą do międzynarodowych grup reklamowych na przykład takich jak Omnicom, Havas, Interpoublic Group czy WPP. Na rynku polskim funkcjonują także nie sieciowe domy mediowe, które są niezależne od międzynarodowych korporacji. Domy mediowe na potrzeby kampanii reklamowej zajmują się negocjacjami cen z dostawcami czasu reklamowego, dostarczają również reklamodawcom badań medialnych.

Designed for Logos in Collaboration with Corporate Office and Listen to Radio Stations and Things to do in Phoenix