Marketing polityczny

Marketing polityczny jest jedną z wielu form komunikacji politycznej. W komunikacji politycznej występują takie elementy jak :oferowanie, tworzenie, a także wymiana wartości między uczestnikami całościowego rynku politycznego. Stworzenie odpowiedniego obrazu kandydata na stanowisko polityczne to działanie marketingowe. Główne elementy marketingu politycznego stanowią: strategie wyborcze, wizerunek telewizyjny kandydata na polityka, polityczny public relations, a także miejsce kandydata w sondażach przedwyborczych. W marketingu politycznym jest wykorzystywanych wiele rodzajów strategii. I tak możemy wyróżnić strategie defensywną , która w głównej mierze opiera się na utrzymaniu elektoratu, oraz strategię ofensywną, której zamierzeniem jest zdobycie głosów nowych wyborców. Możemy także wyróżnić strategię skoncentrowaną opierającą się na jednym segmencie rynku politycznego, zróżnicowaną opierającą się na kilku kategoriach i segmentach rynku politycznego, i również strategię niezróżnicowaną opierającą się na kilku segmentach ale w obrębie jednego rynku politycznego. Ze względu na charakter działań możemy wyróżnić strategie marketingu politycznego pozytywną i negatywną. Ze względu na działania względem rynku strategie możemy podzielić na strategie penetracji czyli taką, która skupia się na zgłębieniu obecnego rynku, lub też strategie rozwoju rynku, która ma celu zdobycie rynku i znaczne jego poszerzenie. Narzędziami w marketingu politycznym są reklamy audiowizualne i audytywne, takie na przykład jak płatne i bezpłatne spoty reklamowe, piosenka wyborcza, udział w audycjach. Wizualnymi narzędziami reklamy w marketingu politycznym będą :prasa, plakaty, ulotki, broszury, billboardy, listy do wyborców.

Designed for Logos in Collaboration with Corporate Office and Listen to Radio Stations and Things to do in Phoenix