Niechciane wiadomości elektroniczne

Spam to niechciane i nikomu niepotrzebne do niczego nie przydatne wiadomości na naszej poczcie elektronicznej. Spamu możemy doświadczyć też na komunikatorach internetowych. Bardzo często choć nie zawsze spam wysyłany jest w sposób masowy. Cała istota spamu polega na tym że niechciane wiadomości są rozsyłane do ogromnej rzeszy osób. Żeby wiadomość miała znamiona spamu musi ona spełniać trzy warunki jednocześnie. Pierwszy warunek to treść w wiadomościach spam zawsze jest niezależna od tożsamości danego odbiorcy. Drugi warunek to brak wcześniejszej zgody od odbiory wiadomości na otrzymanie wiadomości. Trzecim warunkiem jest to, że treść wiadomości daje podstawę do przypuszczeń, że nadawca wiadomości na skutek jej wysłania mógłby odnieść zyski nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy. Sam Spam jako zjawisko istniał w sieci od samych początków jej powstania. Spam jest szkodliwy ponieważ powoduje zatykanie się łączy internetowych, samo przetworzenie spamu zajmuje dużo czasu serwerom i spowalnia w ten sposób ich działanie. Spam powoduje również że tracimy czas już przez samo usuwanie niechcianych wiadomości. Spam utrudnia czytanie poczty i może spowodować że nie zauważymy ważnej dla nas informacji na poczcie. Spam naraża operatorów internetowych a także użytkowników internetu na dodatkowe koszty związane z przeciwdziałaniem pladze spamu. Bardzo często spam wiąże się z różnego typu wirusami które mogą zaszkodzić naszemu komputerowi. Aby przeciwdziałać i bronić się przed niechcianym spamem należy unikać podawania adresu poczty elektronicznej tam, gdzie nie jest to niezbędne. Dobrym rozwiązaniem w celu zapobiegania niechcianemu spamowi jest używanie niestandardowych programów służących do obsługi poczty elektronicznej.

Designed for Logos in Collaboration with Corporate Office and Listen to Radio Stations and Things to do in Phoenix