Program informacyjny

Program informacyjny to jeden z gatunków programu telewizyjnego. Głównym celem programu informacyjnego jest przedstawianie bieżących, aktualnych wydarzeń politycznych, społecznych, kulturalnych, sportowych, a także na przykład prognozy pogody. Programy informacyjne emitowane są kilka razy dziennie i trwają od pięciu do sześćdziesięciu minut. Najdłuższe są główne wydania programów informacyjnych, które są zwykle nadawane w pasmach o największej oglądalności miedzy godziną osiemnastą a dwudziestą drugą, podsumowują one wydarzenia mające miejsce w ciągu całego dnia. Bardzo często programy informacyjne nadawane są bezpośrednio z newsroomów. Podstawowym zadaniem programu informacyjnego jest przedstawianie samych czystych faktów. W programach informacyjnych pojawiają się także komentarze do aktualnych wydarzeń w kraju i na świecie, są one bardzo często ilustrowane materiałami filmowymi. Zasadą działania programów informacyjnych jest jednak oddzielenie informacji od komentarza. Widz na podstawie informacji uzyskanych podczas oglądania programu informacyjnego sam powinien sobie wyrobić opinię o danym przedstawianym przez program wydarzeniu. W Polsce największą popularnością cieszą takie programy informacyjne jak Wiadomości, Teleexpress. Swoje programy informacyjne nadają również regionalne ośrodki telewizyjne i podają one najwięcej lokalnych wiadomości, które maja miejsce najbliżej miejsca zamieszkania telewidza. Stacje telewizyjne konkurują pomiędzy sobą dlatego też każda z nich musi się bardzo starać aby jej program informacyjny zawierał jak najbardziej aktualne informacje. Są również stacje telewizyjne które nadają programy informacyjne przez całą dobę, lub też telewizje typowo informacyjne.

Designed for Logos in Collaboration with Corporate Office and Listen to Radio Stations and Things to do in Phoenix