Reklama pocztowa

Reklama pocztowa już jak sama nazwa na to wskazuje jest to rodzaj reklamy wykorzystujący pocztę jako środek przekazu. Reklama pocztowa jest bardzo cenioną przez reklamodawców formą komunikacji marketingowej. Poczta stanowi kanał dzięki któremu nadawca przesyłki może nadać daną reklamę, a odbiorca otrzymać gotową ofertę reklamową. Oferty reklamowe dystrybuowane przez pocztę to: listy reklamowe, katalogi, informatory, ulotki, broszury, zaproszenia, prospekty, gazetki handlowe, a także bezpłatne próbki różnego typu towarów. Niewątpliwe zalet reklamy pocztowej to po pierwsze wyraźne ukierunkowanie na konkretnego odbiorcę reklamy. Jest to tak zwany marketing ściśle ukierunkowany. Kolejną zaletą jest selektywność czyli dotarcie tylko do wybranej wcześniej grupy odbiorców. Niewątpliwą zaletą jest także wygoda w nadaniu zarówno dla nadawcy jak i odbiorcy. Dzięki reklamie pocztowej kontakt klienta z nadawcą oferty reklamowej jest ułatwiony, ma on również możliwość porównania konkurencyjnych cen i warunków zakupu. Reklama pocztowa to również pakiety pocztowe, które składają się z głównie z koperty, listu, ulotki reklamowej, karty zamówień, oraz z drugiej, opłaconej koperty zwrotnej. Taki rodzaj oferty reklamowej jest bardzo wygodny dla odbiorcy. Reklam pocztowa ma również wady którymi jest dla przykładu zniechęcenie odbiorcy długotrwałym otrzymywanie tych samych reklam w dużej ilości. Dlatego przy tworzeniu reklamy, która ma być dystrybuowana poprzez pocztę bardzo duży nacisk należy położyć na wyjątkowość i niepowtarzalność tworzonej przez nas oferty handlowej, tak aby potencjalny klient poczuł się zaciekawiony i zainteresowany naszym przekazem. Koszty reklamy pocztowej są relatywnie niższe w stosunku do innych form reklamy.

Designed for Logos in Collaboration with Corporate Office and Listen to Radio Stations and Things to do in Phoenix