Reklama społeczna

Reklama która ma na celu wywoływanie określonych zmian postaw społecznych nazywana jest reklama społeczną. W tego typu reklamach promuje się, a także rozpowszechnia pożądane społecznie działania najróżniejszego typu. Finansowanie reklamy społecznej bardzo często odbywa się ze środków publicznych, bądź tez przy wsparciu różnych organizacji pożytku publicznego typu stowarzyszenia, fundacje i inne instytucje. Przykładowo reklama społeczna może dotyczyć tak ważnej kwestii jak nasze zdrowie. Spoty reklamowe mogą być na przykład na temat różnego typu profilaktyki zdrowotnej, szczepień ochronnych. Reklama społeczna ma nam uświadomić ważność poruszanych w niej problemów. Inną funkcją reklamy społecznej jest pobudzenie ogółu społeczeństwa do myślenia i do poinformowania o określonych zagrożeniach. Reklama społeczna nie zachęca do zakupu czegokolwiek. Reklama społeczna może dotyczyć też takich ważnych kwestii jak zachowanie na drodze, czy też stosowanie przemocy. Reklama społeczna wskazuje problemy społeczne oraz mówi o sposobach radzenia sobie z nimi. Taka reklama bardzo często zwraca naszą uwagę na potrzeby innych ludzi, na przykład na potrzeby osób niepełnosprawnych czy też starszych. Reklama społeczna w swoim przekazie wykorzystuje podobne formy przekazu i oddziaływania na widza jak reklama konsumencka. Reklama społeczna ma za zadanie wzruszać, skłaniać nas do głębokich przemyśleń, powodować że będziemy zainteresowani przedstawionym w niej problemem. Reklamy społeczne informują nas, edukują, ostrzegają przed niebezpieczeństwem ,albo też zachęcają do pożytecznego, prawidłowego działania, ale nigdy w swojej treści, przekazie nie wskazują na jakikolwiek produkt czy też usługę. Reklama społeczna w swoim przekazuje zupełnie odmienne wartości od reklamy komercyjnej.

Designed for Logos in Collaboration with Corporate Office and Listen to Radio Stations and Things to do in Phoenix