Różne formy reklamy

Reklama indywidualna charakteryzuje się głównie tym, iż koszty takiej kampanii reklamowej są ponoszone w całości przez danego nadawcę tego przekazu. Natomiast reklama wspólna lub inaczej też zespołowa to kampania reklamowa finansowana co najmniej przez dwa różne przedsiębiorstwa. Przykładem takiej reklamy zespołowej jest na przykład reklama samochodów. W tym wypadku producent samochodów ponosi koszt podstawowego motywu dotyczącego sprzedaży, natomiast dealerzy samochodów ponoszą koszty związane z zamieszczeniem na reklamie swoich danych adresowych. Kampania zespołowa ma bardzo wiele korzyści dla nabywców ponieważ przede wszystkim pozwala rozłożyć koszty takiej kampanii reklamowej na kilka przedsiębiorstw. Dzięki takiemu działaniu nawet małe firmy w tym przypadku dealerzy samochodowi są w stanie poradzić sobie z kosztami kampanii reklamowej. Również sam przekaz reklamy zespołowej w przypadku sprzedaży samochodów staje się bardziej precyzyjny, ponieważ odbiorca reklamy ma podane wszelkie dane adresowe dotyczące interesującego go auta. Ogólnie sama reklama może być różnie klasyfikowana, klasyfikacji reklamy możemy dokonać w zależności od kryterium. I tak z punktu widzenia przedmiotu reklamę można podzielić na reklamę produktu oraz na reklamę firmy. Reklama produktu to reklama która wyraźnie kształtuje świadomość odbiorcy na temat reklamowanego produktu. Natomiast reklama firmy skupia się na przedstawieniu firmy czy tez przedsiębiorstwa. Reklama firmy zwana tez jest inaczej reklama korporacyjną. Ta forma reklamy prezentuje w pierwszym rzędzie logo firmy, przedsiębiorstwa, jego znak firmowy jak i osobowość całości. Taka reklama ma na celu polepszenie wizerunku firmy, oraz lepsza rozpoznawalność danej firmy na rynku.

Designed for Logos in Collaboration with Corporate Office and Listen to Radio Stations and Things to do in Phoenix