Środki przekazu reklamowego

Środki przekazu reklamowego innymi słowy są to narzędzia służące do masowego komunikowania się w celu dostarczenia zróżnicowanych informacji reklamowych do dużej ilości odbiorców. Odbiorcą jest podmiot jaki oczekuje na dany przekaz reklamowy. Przekaz reklamowy powinien być do niego skierowany we właściwy sposób. Media reklamy to narzędzia służące do przekazywania informacji o reklamie. Media reklamy inaczej kanały komunikacyjne mogą być następujące: radio, telewizja, prasa, prasa codzienna, czasopisma, media bezpośrednie, publikacje zwarte, Internet, kino, imprezy targowe, telefon. Celem tych wymienionych kanałów informacyjnych jest dotarcie do określonej liczby odbiorców w określonym czasie z wyznaczona częstotliwością za pomocą różnego typu przekazów reklamowych. Każde z mediów posiada przypisaną grupę odbiorców. Telewizja jest jedną z najbardziej popularnych metod przekazywania reklamy. Telewizja dociera do dużej części społeczeństwa a jej siła oddziaływania jest ogromna. Zaletami reklamy telewizyjnej są takie elementy jak : wysoka dynamika przekazu, atrakcyjność przekazu spowodowana występowaniem ruchu, obrazu i dźwięku, wysoka oglądalność wśród potencjalnych konsumentów. Kolejną zaletą reklamy nadawanej w telewizji jest bardzo częste emocjonalne zaangażowanie odbiorcy oraz wysoka skuteczność. Innym medium które również posiada wysoki współczynnik skuteczności jest radio. Radio jest medium które wspomaga bardzo często różnego rodzaju kampanie w telewizji oraz w prasie. Zaletami przekazu reklamowego w radiu jest stosunkowo niski koszt dotarcia do odbiorcy, szybkość oraz łatwość emisji przekazu reklamowego. Inne zalety tej formy przekazu to większa selekcja wąskich grup docelowych, niskie koszty produkcji.

Designed for Logos in Collaboration with Corporate Office and Listen to Radio Stations and Things to do in Phoenix